Click here to read this text


Nonfiction Other Reference/Guide/Manual

Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity

By Hana Fifková, Petr Weiss, and Ivo Procházka a další, 2008

The book that most czech sexuologists require you to read before diagnosing you – read it here for free. Below is czech description of the content. Transsexualita v posledních letech vzbuzuje čím dál tím víc pozornost odborníků nejrůznějších oborů, laické veřejnosti i médií. Spolu se vzrůstajícím zájmem o tuto problematiku narůstá i nutnost lépe pochopit jedince s poruchou pohlavní identity. Jak se transsexualita projevuje? Jak je možné transsexualním jedincům pomoci? Co vše obnáší léčba? Na tyto a podobné otázky odpovídá ojedinělá monografie “Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity”, která vznikla díky jedinečné spolupráci našich i zahraničních odborníků.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *